מסלולי קבלה

בית אחווה קולט דיירים באמצעות קוד ממשלתי מטעם משרד הבריאות.
למשפחות אשר נמצאות בתהליך של קבלת קוד ממשלתי תינתן הנחה במסגרת תעריף טרום קוד.
ניתן כמובן לקלוט דיירים במימון פרטי ללא קוד.
התשלום עבור השהות בבית אחווה הוא תשלום חודשי וללא דמי קדימה
 

בית אבות ליד חיפה

קוד משרד הבריאות

משרד הבריאות משלם ישירות לבית האבות את התשלום עבור שהותו  של הדייר וגובה השתתפות חלקית של המשפחה.
ניתן לעבור לבית אחווה עם קוד מבתי אבות אחרים, ללא תוספת תשלום מצד הדייר ומשפחתו.

טרום קוד

תעריף מופחת למשפחה הנמצאת בתהליך של קבלת מימון ממשלתי.

פרטי – במימון פרטי

אנו קולטים גם דיירים ללא מימון ממשלתי הבוחרים לממן את שהותם באופן פרטי.

נגישות